LUMINAR IR 05

Urządzenie Luminar T typ IR-05 jest urządzeniem cyfrowym przeznaczonym przede wszystkim do badania dokumentów w podczerwieni, w tym luminescencji środków kryjących oraz absorpcji podczerwieni.

Możliwe jest również klasyczne badanie dokumentów wykorzystując "lupę" oraz różne oświetlacze.

Przyrząd wyróżnia:Pytania dotyczące urządzeń prosimy kierować do naszego Działu Handlowego
telefon: (0-22) 290-53-80
e-mail: dzialhandlowy@toparch.com.pl