TOPSCAN MFX

Urządzenie TOPSCAN MFX jest wzbogaconą wersją produkowanego wcześniej testera TOPSCAN. Powstało w oparciu o wieloletnie doświadczenie naszej firmy w badaniu fałszerstw dokumentów publicznych. Podczas projektowania i produkcji testera wdrożyliśmy najnowsze osiągnięcia nauki z dziedziny optyki i elektroniki, co umożliwia kontrolę zabezpieczeń najnowszej generacji wprowadzanych obecnie przez producentów dokumentów publicznych.

TOPSCAN MFX jest urządzeniem wykorzystywanym przez ekspertów przy weryfikacji zabezpieczeń stosowanych w dokumentach publicznych w warunkach nielaboratoryjnych jak również całą rzeszę użytkowników dokonujących bieżącej kontroli zabezpieczeń.

TOPSCAN MFX pozwala dokonać weryfikacji autentyczności takich dokumentów publicznych jak: znaki pieniężne, czeki, karty płatnicze, dowody osobiste, paszporty, karty pobytu, prawa jazdy, dokumenty podróży, książeczki oszczędnościowe i wielu innych.

W codziennej pracy z urządzenia TOPSCAN MFX korzystają pracownicy takich instytucji jak: POLICJA PAŃSTWOWA, STRAŻ GRANICZNA, URZĘDY CELNE, BANKI, POCZTA POLSKA, URZĘDY PAŃSTWOWE i inne.

TOPSCAN MFX przeznaczony jest do kontroli każdego dokumentu publicznego. Kontrola zabezpieczeń przy użyciu tego urządzenia jest w pełni pewna i bezpieczna. Testerem możemy skontrolować następujące zabezpieczenia stosowane w dokumentach publicznych:


TOPSCAN MFX jest urządzeniem o budowie modułowej. Produkowany jest w dwóch opcjach:


Tester posiada atest bezpieczeństwa przy pracy z promieniami UV wydany przez wyspecjalizowaną placówkę przy Ministerstwie Zdrowia - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.


Pytania dotyczące urządzeń prosimy kierować do naszego Działu Handlowego
telefon: (0-22) 290-53-80
e-mail: dzialhandlowy@toparch.com.pl